اخبار مهم
Home / اقتصاد / ۱۵ درصد از منابع بانک‌ها از دسترس خارج شد
148543_686.jpg

۱۵ درصد از منابع بانک‌ها از دسترس خارج شد

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) : دولت براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به نظام بانكي طرح پرداخت از محل تسعير نرخ ارز را به مجلس برد تا در قالب بودجه ۹۵ امكان پرداخت بخشي از اين بدهي فراهم شود اما نمايندگان مجلس دست رد به پيشنهاد دولت زدند.

به گزارش خبرنگار مسجد سلیمان اقتصادی، براساس اظهارات مقامات بانك مركزي، در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از منابع شبكه بانكي در قالب مطالبات از دولت، غيرقابل استفاده است. به بيان ديگر بدهي دولت به بانك‌ها موجب انجماد بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها شده و در كنار حجم بالاي مطالبات غيرجاري و دارايي هاي ثابت بانك‌ها، موجب تشديد معضل تنگناي مالي شده است.

حجم كل بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان شهريور ۱۳۹۴ معادل ۱۱۰۰ هزار ميليارد ريال بوده است. از سوي ديگر نيز بدهي بخش دولت به بانك مركزي در پايان شهريور ۱۳۹۴ معادل ۵۱۴ هزار ميليارد ريال بوده است. رشد اين رقم در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتيب ۲۰٫۳ و ۱۶ درصد بوده است. اما طي شش ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۴ درصد بوده است كه روندنامناسبي را نشان مي دهد.

آسيب جدي در خصوص بدهي هاي دولت به بانك‌ مركزي، عدم وجود قاعده مشخص در خصوص حجم و رشد اين بدهي هاست به گونه‌اي كه عملا بانك مركمزي به قرض‌دهنده نهايي دولت تبديل شده است.

در خصوص بدهي دولت به شبكه بانكي نيز آسيب اصلي، عدم وجود بازار براي اين بدهي‌ها و رسوب بدهي در ترازنامه بانك‌هاست. راه حل اصلي به منظور رفع هر دو مشكل فوق كه از ساليان قبل همواره مورد تاكيد قرار مي‌گرفته بنا بر تاكيد كارشناسان اول قاعده‌گذاري مشخص براي تعيين سقف استقراض دولت و بانك‌ها از بانك مركزي و ثانبا تعريف يك رديف بودجه مشخص براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي در لوايح بودجه سالانه است تا زماني كه دولت بازپرداخت مطالبات بانك‌ها را در برنامه مالي سالانه خود قرار ندهد اين معضل پابرجاست.