اخبار مهم
Home / جامعه / تشرف ۱۲۰ زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
149012_626.jpg

تشرف ۱۲۰ زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) :

تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی
تشرف 120 زائر پیاده عراقی به حرم مطهر رضوی