اخبار مهم
Home / سیاست / در جهان امروز هر کس خود را مدار هستی عالم می‌داند / برای بهتر شدن جامعه باید از خودمان شروع کنیم
150319_808.jpg

در جهان امروز هر کس خود را مدار هستی عالم می‌داند / برای بهتر شدن جامعه باید از خودمان شروع کنیم

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) :
یادگار امام (ره) گفت:‌ درد امروز جامعه جهانی تنهایی است و عرفان و شناخت خداوند است که می‌تواند این درد را درمان کند.
آیت الله سید حسن خمینی عصر امروز در آیین رونمایی از کتاب تحریر توحید در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه مشکل جامعه امروز ایران این است که به آنچه می گوییم عمل نمی کنیم اظهار کرد: مشکل امروز جامعه عرفان گفتاری نیست بلکه مشکل این است که ما به آنچه می گوییم عمل نمی کنیم.
وی افزود: اگر در برابر چیزهایی که نوشته بودیم یک صدم به آن عمل می کردیم، وضع جامعه مان بهتر بود.
یادگار امام (ره) با بیان اینکه ما باید معلمان عرفان باشیم نه گویندگان آن اظهار کرد: درد امروز جامعه جهانی تنهایی و فردگرایی حاکم بر جهان دنیا را به سمت تنها بودن و تنها شدن پیش برده است.
سید حسن خمینی ادامه داد: تنهایی امروز انسان به معنای بریده شدن او از خدا ، همنوعانش و طبیعت است چرا که در جهان امروز هر کس خود را مدار هستی عالم می‌داند و دوای چنین دردی آشتی با آسمان است که به آشتی با همنوعان و طبیعت نیز می انجامد.
یادگار امام (ره) با تاکید بر اینکه اگر انسان با خدا آشتی کرد با طبیعت نیز آشتی می‌کند و هر چه را که مخلوق خدا باشد دوست خواهد داشت اظهار کرد: ما باید تعریفمان را از خدا یکسان کنیم و کارکرد عرفان نیز این است که تعریف واحدی را از خدا به دست می‌دهد و این تعریف در عرفان یهود، مسیحیت ، اسلام و حتی هندویی نیز در نهایت تعریف واحدی از وجود خداوندی است.
سیدحسن خمینی با بیان اینکه آنچه می‌تواند جوهر تمدن اسلامی قرار گیرد توجه به علم عرفان است اظهار کرد: ما باید سعی کنیم با خدای جهانیان آشتی کنیم و بدانیم آنچه می‌تواند تمدن اسلامی ما باشد و در برابر تندروی ها و افراط گرایی گروهک های تروریستی قرار گیرد همین توجه به خداوند از طریق عرفان است.
وی افزود:‌ درد امروز جامعه جهانی را اعتقاد به یک خدای واحد می‌تواند حل کند که اعتقاد به چنین خدایی در عرفان و در قامت قبای عرفان شیعی به دست می آید .
یادگار امام (ره) در پایان با بیان اینکه برای بهتر شدن جامعه باید از خودمان شروع کنیم اظهار کرد: خوب شدن و بهتر شدن جامعه از درون افراد آغاز می‌شود و هر کس در افق نفس خودش باید برای خوب شدن تلاش کند.