اخبار مهم
Home / اقتصاد / شهرهای كوچک؛ ركورددار رشد اجاره‌بهای مسكن
158584_232.jpg

شهرهای كوچک؛ ركورددار رشد اجاره‌بهای مسكن

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) :

اجاره بهاي مسكن در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، ۱۱٫۳ درصد افزايش يافت. اين ميزان تورم در بخش اجاره در شرايطي اتفاق مي افتد كه چند سالي است بخش فروش با ركو قيمتي مواجه است.

به گزارش خبرنگار مسجد سلیمان اقتصادی، مخاطب زياد براي مسكن اجاره‌اي سبب شده است قيمت‌ها در اين بخش پيوسته با افزايش مواجه شود اما نكته جالب آنكه در تقسيم‌بندي شهرها به بزرگ، متوسط و كوچك، اين شهرهاي كوچك هستند كه بيشترين رشد اجاره بها را داشته‌اند.

شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي كوچك در سه ماهه چهارم سه ماهه ۱۳۹۴ به عدد ۲۰۰٫۷ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل ۲٫۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۲٫۶ درصد افزايش يافت. متوسط شاخص مزبور در شهرهاي كوچك در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل معادل ۱۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي متوسط در سهماهه چهارم سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۷۹٫۱ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل به ميزان ۲٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۰٫۸ درصد افزايش داشته است. متوسط شاخص مزبور در شهرهاي متوسط در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل معادل ۱۱٫۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

همچنين شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۳٫۹ رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل برابر ۲٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سل قبل ۱۱٫۳ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

از سوي ديگر شاخص بهاي مسكن اجاري در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ نسبت به سه ماهه قبل در تمام استان‌هاي كشور افزايش يافت. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان چهارمحال و بختياري معادل ۵٫۹ درصد بود و استان‌هاي هرمزگان با ۴ درصد و كهگيلويه و بويراحمد با ۳٫۶ درصد افزايش در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. كمترين ميزان افزايش مربوط به استان‌هاي خراسان جنوبي و كرمانشاه هر يك با يك درصد بود و استان‌هاي البرز، قزوين و كردستان هر يك با ۱٫۴ درصد در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. اين شاخص در استان تهران معادل ۱٫۸ درصد افزايش داشته است.