اخبار مهم
Home / اقتصاد / نبض بازار با انقلاب آنلاين منتشر شد
264092_683.jpg

نبض بازار با انقلاب آنلاين منتشر شد

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) :
شماره جديد هفته نامه اقتصادي نبض بازار با تصويري از دكتر فيروز آبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي و تيتر يك ” انقلاب آنلاين” منتشر گرديد.
 
گفتني ايست اين نشريه تخصصي كه تنها در بين مديران و سازمان هاي دولتي و شركتهاي خصوصي توزيع ميگردد موضوعات مورد توجهش در فضاي مجازي بازتاب فراواني داشته است.
مدير اين رسانه در گفتگويي كوتاه با خبرنگار مسجد سلیمان ازگسترده شدن فعاليت اين رسانه و  راه اندازي سايت خبري تحليلي” نبض بازار آنلاين” تا چند روز آينده خبر داد.
 
 

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) :
شماره جديد هفته نامه اقتصادي نبض بازار با تصويري از دكتر فيروز آبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي و تيتر يك ” انقلاب آنلاين” منتشر گرديد.
 
گفتني ايست اين نشريه تخصصي كه تنها در بين مديران و سازمان هاي دولتي و شركتهاي خصوصي توزيع ميگردد موضوعات مورد توجهش در فضاي مجازي بازتاب فراواني داشته است.
مدير اين رسانه در گفتگويي كوتاه با خبرنگار مسجد سلیمان ازگسترده شدن فعاليت اين رسانه و  راه اندازي سايت خبري تحليلي” نبض بازار آنلاين” تا چند روز آينده خبر داد.
 
نبض بازار با انقلاب آنلاين منتشر گرديد