اخبار مهم
Home / اقتصاد / مهرداد لاهوتی: حقوق نجومی‌بگیران قانونی بود
297485_441.jpg

مهرداد لاهوتی: حقوق نجومی‌بگیران قانونی بود

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) :
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: اگر با افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کردند وارد بحث شویم با استناد به مدارک و بندهای قانونی متوجه خواهیم شد که حقوق آن‌ها قانونی و طبق ضوابط بوده است.

به گزارش مسجد سلیمان، مهرداد بائوچ لاهوتی با انتقاد از بزرگ‌نمایی حقوق نجومی توسط رسانه‌ها اظهار کرد: لازم نبود حقوق نجومی به‌ اندازه‌ای که در رسانه‌ها مطرح شد، بزرگ شود.

 
 
 
وی با بیان اینکه نظر دستگاه قضایی و نظارتی در رابطه با نجومی‌بگیران مستند است، افزود: اظهارنظر ما در رابطه با حقوق نجومی مشروط بر نظر و رسیدگی‌های دیوان محاسبات و قوه قضائیه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و قضایی همچون دیوان محاسبات با هیچ‌کس تعارف ندارد، عنوان کرد: هرکسی که خلاف قانون عمل کرده باشد باید با وی در دیوان محاسبات و قوه قضائیه برخورد شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: تعداد متخلفان در رابطه با حقوق نجومی بالا نیست؛ گرچه نباید همان چند نفر هم به حقوق نجومی دست پیدا می‌کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ابهاماتی در قانون‌گذاری وجود دارد، تصریح کرد: اکنون اگر با افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کردند وارد بحث شویم با استناد به مدارک و بندهای قانونی متوجه خواهیم شد که حقوق آن‌ها قانونی و طبق ضوابط بوده است.

لاهوتی با اذعان به اینکه قانون‌گذار باید در قانون‌گذاری دقت کند تا تفسیرهای متفاوت از مصوبات قانونی استنباط نشود، مطرح کرد: مجلس باید در برخی از قانون‌های مصوب خود بازنگری داشته باشد تا مجریان قانون بتوانند به‌ صورت شفاف آن را اجرا کنند.

نماینده مردم لنگرود در خانه ملت با اشاره به تبرئه شدن نجومی‌بگیران در دیوان محاسبات و صحیح بودن بررسی‌ها در رابطه با آن افزود: دیوان محاسبات و قوه قضائیه برخوردهای قانونی خود را انجام می‌دهد و امیدواریم با برخوردهای قاطع شاهد تکرار چنین تخلفاتی نشویم.

پایگاه خبری تحلیلی مسجد سلیمان (masjedsoleiman-khabar.ir) :
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: اگر با افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کردند وارد بحث شویم با استناد به مدارک و بندهای قانونی متوجه خواهیم شد که حقوق آن‌ها قانونی و طبق ضوابط بوده است.

به گزارش مسجد سلیمان، مهرداد بائوچ لاهوتی با انتقاد از بزرگ‌نمایی حقوق نجومی توسط رسانه‌ها اظهار کرد: لازم نبود حقوق نجومی به‌ اندازه‌ای که در رسانه‌ها مطرح شد، بزرگ شود.

 
 مهرداد لاهوتی: حقوق نجومی‌بگیران قانونی بود
 
وی با بیان اینکه نظر دستگاه قضایی و نظارتی در رابطه با نجومی‌بگیران مستند است، افزود: اظهارنظر ما در رابطه با حقوق نجومی مشروط بر نظر و رسیدگی‌های دیوان محاسبات و قوه قضائیه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و قضایی همچون دیوان محاسبات با هیچ‌کس تعارف ندارد، عنوان کرد: هرکسی که خلاف قانون عمل کرده باشد باید با وی در دیوان محاسبات و قوه قضائیه برخورد شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: تعداد متخلفان در رابطه با حقوق نجومی بالا نیست؛ گرچه نباید همان چند نفر هم به حقوق نجومی دست پیدا می‌کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ابهاماتی در قانون‌گذاری وجود دارد، تصریح کرد: اکنون اگر با افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کردند وارد بحث شویم با استناد به مدارک و بندهای قانونی متوجه خواهیم شد که حقوق آن‌ها قانونی و طبق ضوابط بوده است.

لاهوتی با اذعان به اینکه قانون‌گذار باید در قانون‌گذاری دقت کند تا تفسیرهای متفاوت از مصوبات قانونی استنباط نشود، مطرح کرد: مجلس باید در برخی از قانون‌های مصوب خود بازنگری داشته باشد تا مجریان قانون بتوانند به‌ صورت شفاف آن را اجرا کنند.

نماینده مردم لنگرود در خانه ملت با اشاره به تبرئه شدن نجومی‌بگیران در دیوان محاسبات و صحیح بودن بررسی‌ها در رابطه با آن افزود: دیوان محاسبات و قوه قضائیه برخوردهای قانونی خود را انجام می‌دهد و امیدواریم با برخوردهای قاطع شاهد تکرار چنین تخلفاتی نشویم.